HOME

Xia Vue - Radio

Suab Hmoob Sheboygan tuaj ntsib nej txhua txhua Lis Piam hnub 5 los yog Thursday, thaum 4:30 tn mus txog 10 teev tn.


Hnub peb hais lus, nej hu xov tooj rau peb
nyob ntawm (920) 459-3610.

Yog nej xav mloog txuj ci, nkauj lom zem, nej ntaus rau tus xov tooj no:
1 (712) 432-7014 los yog xa email tuaj rau peb tus li no:
email li no:

Xia Vue Yang xiavue@hmongunionmarket.com

Listen Live Below!

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime

We are listed when live on Nullsoft Shoutcast servers, search for Suab Hmoob Sheboygan!

Visit this page on your mobile device to listen from your mobile device!
HMONG RADIO HOURS

Call us on every Thursday!
4:30pm to 10:00pm
1-920-459-3610
(Please do not call on any other times and days)


Suab hmoob Sheboygan lub caij nyoog tshaj xo
(Txhua txhua hnub 5 thaum 4:30 tn - 10 tn)